วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การประดิษฐ์เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุตอนที่ 1

การประดิษฐ์เครื่องบินเล็กวิทยุบังคับ

เครื่องบินบังคับวิทยุมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
ก่อนที่จะเล่นเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุต้องทำความรู้จักการทำงานของแต่ละส่วนเสียก่อน ซึ่งจะมีส่วนประกอบหลัก 8 ส่วนด้วยกันคือ
·        เครื่องส่งวิทยุ
·        เครื่องรับวิทยุ
·        มอเตอร์
·        สปีดคอนโทรล
·        เซอร์โว
·        แบตเตอร์รี่
·        ใบพัด
·        ตัวเครื่องบิน  
1.  เครื่องส่งวิทยุ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไป ทั้งในด้านความถี่ของคลื่นวิทยุที่ใช้ เช่น27MHz,
               72MHz ,2.4GHz และ จำนวนของช่องคอนโทรล เช่น 3 ช่อง, 4 ช่อง, 6 ช่อง  
2.  เครื่องรับวิทยุ ซึ่งขึ้นอยู่กับ เครื่องส่งวิทยุที่ใช้ว่าเป็น กี่ช่องคอนโทรล และ ความถี่วิทยุที่ใช้
3.  มอเตอร์ ที่นิยมใช้กับเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทคือ 
มอเตอร์แบบไม่มีแปรงถ่านจะมีสายไฟที่ออกมาเป็น 3 สาย มีด้วยกันหลายขนาด 
3.1     มอเตอร์ แบบแปรงถ่าน ซึ่งเป็นมอเตอร์ประเภทไฟ DC (ไฟกระแสตรง) มีด้วยกันหลายขนาด
3.2   มอเตอร์ แบบไม่มีแปรงถ่าน ซึ่งเป็นมอเตอร์ประเภทไฟ DC (ไฟกระแสตรง) เหมือนกัน
          แต่ต่างกันตรงที่
4.  สปีดคอนโทรล ที่นิยมใช้กับเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทคือ
     4.1   สปีดคอนโทรลสำหรับ มอเตอร์ แบบแปรงถ่าน มีด้วยกันหลายขนาด
    4.2   สปีดคอนโทรลสำหรับ มอเตอร์ แบบไม่มีแปรงถ่าน เหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ มอเตอร์แบบไม่มีแปรงถ่าน
 จะมีสายไฟที่ออกมาเป็น 3 สาย มีด้วยกันหลายขนาด  
5. เซอร์โว
      Servo มีโครงสร้างภายในประกอบด้วย DC-Motor ขนาดเล็กพร้อมชุดเกียร์ทดรอบ ทำให้มีแรงบิดสูง
         เมื่อเทียบกับขนาดของตัวมอเตอร์เอง นอกจากนี้ตัว Servo Motor ยังมีวงจรขับมอเตอร์และวงจรป้อนกลับ
         รวมอยู่ในชุดด้วยซึ่งสามารถควบคุมตำแหน่งหมุนได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นจึงได้มีการนำไปประยุกต์ใช้กันอย่าง
         มากมายในปัจจุบันลักษณะเด่นของ Servo Motor คือ
1.     ให้แรงบิดในการหมุนที่สูง
2.     มีคุณสมบัติในการควบคุมตำแหน่งการทำงานได้อย่างแม่นยำ จากการควบคุมความกว้างของสัญญาณ pulse
3.     มีความสามารถในการหมุนเคลื่อนที่+ 90 องศาหรือ 0-180 องศา
4.     สามารถต่อสัญญาณการควบคุมร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้โดยตรง
5.     สามาถควบคุมความเร็วในการหมุนได้ง่าย 

6 .   แบตเตอร์รี่ ที่นิยมใช้กับเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทคือ
    6.1  แบตเตอร์รี่ แบบ Ni-Cad มีด้วยกันหลายขนาด
    6.2   แบตเตอร์รี่ แบบ Li-po มีด้วยกันหลายขนาด รูปด้านล่างเป็นตัวอย่างของ